Wyróżnione referaty

Komitet Naukowy konferencji SIIB 2004 wyróżnił najlepsze prace prezentowane podczas obrad. Wymienione niżej artykuły zostan± zgłoszone do druku w periodykach naukowych (podanych obok tytułu). Autorzy wyróżnionych prac otrzymaj± szczegółowe informacje drog± korespondencyjn±.

  • Tadeusz Burczyński: The evolutionary algorithm in material identification of bone (Informatyka w Technologii Materiałów)
  • Maciej Kusy: Computational modification of SMO algorithm on the classification of ovarian cancer data (Computer Science)
  • Tomasz Rogala, Andrzej Brykalski, Krzysztof Penkala: Zastosowanie analizy PCA w poszukiwaniu metody klasyfikacji elektroretinogramów wywołanych wzorcem (Automatyka AGH)
  • Paweł Stoch, Wiesław Wajs: System klasyfikacji danych medycznych zbieranych w trybie czasu rzeczywistego (Automatyka AGH)
  • Zdzisław S. Hippe, Maksymilian Knap, Wiesław Paja: System klasyfikacji i diagnozowania zmian malanocytowych i czerniaka skóry - nowe narzedzie dla teledermatologii (Automatyka AGH)
  • Aleksander Mendyk, Adrian Horzyk, Renata Jachowicz, Sebastian Polak: Poszukiwanie nowych układów mikroemulsyjnych za pomoc± ontologicznych sieci neuronowych (Automatyka AGH)